Volby do MR a DR

Vážení přátelé,

MR ČMMJ z.s. vyhlašuje, dle Stanov ČMMJ, z.s. ve znění novely Stanov ČMMJ, z.s. ze dne 11. 7. 2020 https://www.cmmj.cz/interni-predpisy/  a v souladu se schváleným harmonogramem přípravy voleb, volby do Předsednictva MR ČMMJ, z.s. (předseda, místopředseda pro spolkovou činnost, místopředseda pro ekonomiku a legislativu) a volby do DR ČMMJ, z.s. pro funkční období od 18. 11. 2020 do 18. 11. 2025 (uveřejněno na webu ČMMJ). Kandidáti zasílají vyplněné kandidátky e-mailem na adresu  iva.dvorakova@cmmj.cz  nebo poštou na Českomoravská myslivecká jednota, z.s., k rukám Ing. Ivy Dvořákové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 v termínu do 15. 9. 2020 (rozhoduje den doručení).

V příloze naleznete kandidátky do  Předsednictva  Myslivecké rady a do Dozorčí rady ČMMJ, z.s.

 

Dále jsou přiloženy závazné vzory pro Zápis z provedené volby okresních mysliveckých spolků (zástupců jednotlivých OMSů v krajích) pro volbu členů Myslivecké rady ČMMJ, z.s. za kraje a čestné prohlášení nově zvoleného člena MR ČMMJ, z.s.

Po uskutečněné volbě zašlete na sekretariát ČMMJ, z.s. originál podepsaného Zápisu (není nutno ověřit podpisy) a čestné prohlášení nově zvoleného člena MR ČMMJ, z.s. s termínem do 15. 10. 2020.

 

Vyhlášení voleb uveřejněte též na svých webových stránkách, ve zpravodajích atd.

 

Ing. Jiří Janota, předseda

 

Klub Dámy české myslivosti ČMMJ, z.s. na FACEBOOKU

Partneři kalendáře klubu DČM  pro rok 2020

 

Kontakt

Dámy české myslivosti Lešanská 1176/2a
Praha 4 141 00
+420.221592961 dcm@cmmj.cz